introductie - gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen: artikel

Je bekijkt alle gevonden voorwerpen met de tag artikel.


In het puzzmo manifest wordt nagedacht over spelen. Wat is het niet? Maar vooral: wat is het wel?

Sommige dingen geven energie. En het is goed om die dingen vaak / vaker te doen.

Een interessante kijk op “doen”.

Paul Graham belicht (in het Engels) de gevolgen van het leren omdat je een toets krijgt.

Ik ben het met hem eens. Het gaat bij leren niet om het cijfer wat je haalt op de toets, het gaat om het leren.

Deze zin sprong er voor mij uit:
‘Even though I was a diligent student, almost all the work I did in school was aimed at getting a good grade on something.’

Het gaat niet om het halen van een goed cijfer. Het gaat erom dat je iets hebt geleerd, hebt begrepen.

Dat verschil in houding tussen ‘ik wil iets leren’ en ‘ik wil een goed cijfer halen’ heeft enorme gevolgen.
Het gaat niet om een zo goed mogelijk cijfer halen, dat zou slechts een gevolg moeten zijn van het daadwerkelijke leren.

Een leuk (Engelstalig) artikel over twee strategieën die je kan gebruiken als je ingewikkelde dingen wil doen.

Wat ik herken en zou aanbevelen is het isoleren van het probleem. Zorg ervoor dat je één duidelijk, maar moeilijk (stukje van) het probleem aanpakt. Begin met iets wat je volledig beheerst en kijk of je het nieuwe probleem in deze omgeving of situatie kan integreren en begrijpen.

‘My research revealed that lucky people generate good fortune via four basic principles. They are skilled at creating and noticing chance opportunities, make lucky decisions by listening to their intuition, create self-fulfilling prophesies via positive expectations, and adopt a resilient attitude that transforms bad luck into good.’

- Richard Wiseman

‘There is a special, valuable communication that occurs between teacher and student, which goes beyond what can be found in any textbook or raw data stream.’

Een boeiend artikel over communicatie tussen leerkracht en leerling.

Pagina 1 van 3. 1 2 3