introductie - gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerp: Spelen is spelen

In het puzzmo manifest wordt nagedacht over spelen. Wat is het niet? Maar vooral: wat is het wel?