introductie - gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerp: Je kan ideeën laten groeien.

“You can grow ideas in the garden of your mind”

Helaas, ik kan de video (Je kan ideeën laten groeien.) niet (meer) weergeven.